پرش به محتوا

کمپانی “Varex Imaging” بعنوان مبدع، توسعه دهنده و تولید کننده اصلی قطعات تصویربرداری ایکس ری شامل تیوب های اشعه ایکس، فلت پنل ها، نرم افزار و سایر اجزاء      می باشد.