پرش به محتوا

آموزش

آموزش بعنوان بخش کلیدی در تمامی مراحل پرتو درمانی موفق محسوب می شود. کمپانی واریان با ارائه خدمات آموزشی در کلیه سطوح فنی و کلینیکی، شامل آموزش در مرکز (On-Site)، اعزام کارشناسان به مراکر آموزش (Off-Site) و ایجاد دوره های انتخابی برای هر مرکز (Flex-Credit)امکان استفاده موثر و ایمن از سیستم های ارائه شده را در سراسر دنیا فراهم می می سازد.