پرش به محتوا

بیمارستان شهدای تجریش

مدل دستگاه: CLINAC 600C

تکنولوژی درمان: 3-D Conformal, IMRT, Dynamic IMRT

نشانی: Tajrish Square, Tehran

وبسایت: http://shmc.sbmu.ac.ir