پرش به محتوا
در روش های دینامیک و امروزی ارتوپدی برای درمان شکستگی استخوان و سایر درمان های مرتبط، هدف بر این است تا با بهره گیری از آخرین فناوری های نوین در تهیه انواع ارتز، ضمن قابلیت تبادل هوا، با کاهش میزان فشار بر روی استخوان آسیب دیده جایگزینی برای روش های سنتی طولانی مدت و انعطاف ناپذیر همانند گچ گیری و قالب سازی ایجاد شود.

Turbocast