پرش به محتوا
لگو شرکت Life Science

Blood STOP iX مدت زمان خونریزی را کاهش داده و با فعال کردن مسیر های طبیعی لختگی خون باعث تسریع روند انعقاد خون می شود.

Blood STOP iX