پرش به محتوا

ترخیص دستگاه های شتابدهنده مرکز جامع درمان سرطان از گمرک

دستگاه های تروبیم برای نخستین بار وارد ایران می شوند و با راه اندازی آن ها درمانهایی که هم اکنون در ایران قابل انجام نیست ممکن می شود.