پرش به محتوا

پشتیبانی مشتریان

خدمات تخصصی شرکت واران پرتو درمان به مراکز پرتو درمانی این امکان را به وجود آورده تا همواره بتوانند همگام با استاندارهای دائما در حال تغییر درمان، خود را وفق داده و در لبه تکنولوژی، خدمت رسانی نمایند. طی سالیان متوالی مراکز درمانی پویا در رادیوتراپی برای پیشرو بودن در مبارزه با سرطان همواره از سخت افزار ها و نرم افزارهای واریان بهره گرفته اند. حال با پشتیبانی شرکت واران پرتو درمان این امکان برای مراکز درمانی ایران به وجود آمده تا به طور مستمر و فعال از امکانات واریان و منابع آموزشی در داخل و خارج کشور استفاده و از این امکانات در راستای افزایش بهره وری و کاهش ریسک ها و عوارض درمان استفاده نمایند، به طوری که با افزایش کنترل های درمانی و بهینه سازی فرایند درمان، افزایش ایمنی برای بیمار و کاربر، کاهش زمان درمان و در نتیجه آسایش بیشتر بیمار در فرایند درمان را سبب گردد.

CONTACT US