پرش به محتوا
echolight

کمپانی “Echolight” تولید کننده سیستم های سنجش تراکم استخوان (سلامت استخوان) بدون استفاده از اشعه ایکس، مبتکر سنجش زودهنگام پوکی استخوان در نواحی آناتومی استاندارد با رویکرد استفاده از امواج اولتراسوند در بررسی ساختارمیکروسکوپی استخوان می باشد. در این روش از امواج RF و تحلیل امواج اولتراسوند برای بررسی وضعیت میکروسوکوپی ساختار بافت استخوانی استفاده می شود.

ECHOS

Echo studio