پرش به محتوا

تحویل سیستم های TrueBeam HD و VitalBeam SBRT بیمارستان پیامبران

پکیج کامل رادیوتراپی شامل یک دستگاه TrueBeam و یک دستگاه VitalBeam به همراه نرم افزارهای طراحی درمان و سایر ملحقات با قابلیت درمانهای 3D Conformal  – IMRT – IGRT – SBRT – VMAT و SRS تحویل بیمارستان پیامبران گردید.

حمل و نقل دستگاه پرتو درمانی