مدیریت

Tell: 88537518 / 88519790
Fax: 88519783

منابع انسانی

Tell: 88537518 / 88519790
Fax: 88519783

فروش و بازرگانی

Tell: 88505191
Fax: 88754689 / 88519783

خدمات پس از فروش

Tell: 88538226
Fax: 88506293 / 88519783

تجهیزات پزشکی

Tell: 88519789
Fax: 88519785 / 88519783

فیزیک

Tell: 88754702
Fax: 88754689 / 88519783

فناوری اطلاعات

Tell: 88519787
Fax: 88519783

مالی

Tell: 88533895
Fax: 88519783

پشتیبانی

Tell: 88538227
Fax: 88506293 / 88519783

آدرس

خیابان شهید بهشتی، بعد از میرعماد، پلاک 300
کد پستی : 1587774438

با ما در تماس باشید

شبکه های اجتماعی