دفتر مدیر عامل

Tell: 88537518 - 88519790
Fax: 88519783

مدیریت بازرگانی

Tell: 88505191 - 88506362
Fax: 88754689

مدیریت مهندسی سرویس

Tell: 88538226
Fax: 88506293

مدیریت پشتیبانی سرویس

Tell: 88538226 - 88506669
Fax: 88506293

مدیریت فروش ملزومات پزشکی

Tell: 88519789 - 88519785
Fax: 88506303

مدیریت مالی

Tell: 88533895 - 88754691
Fax:88754689

مدیریت اداری و منابع انسانی

Tell: 88537518 - 88519790
Fax: 88519783

مدیریت فناوری اطلاعات

Tell: 88519787
Fax: 88519783

مدیریت پشتیبانی و خدمات

Tell: 88538227 - 88506669
Fax: 88506293

مدیریت فیزیک

Tell: 88754702
Fax: 88519783

آدرس

خیابان شهید بهشتی، بعد از میرعماد، پلاک 300
کد پستی : 1587774438

با ما در تماس باشید

شبکه های اجتماعی