برگزاری دومین دوره آموزش انجمن رادیوتراپی

 

 

شرکت واران پرتو درمان در راستای کمک به ارتقای سطح دانش رادیوتراپی با همکاری و هماهنگی انجمن فیزیک اقدام به برگزاری دوره آموزشی با عناوین ذیل نمود و در این دوره 12 نفر از مجربترین متخصصین فیزیک پزشکی کشوربه همراه آقای یاسر رادر( به عنوان مدرس واریان) برای تدریس حضور داشتند.

 

طبق توافق انجام شده با انجمن فیزیک پزشکی موارد زیر در طول این دو روز مطرح گردید:

بررسی اجمالی بر روی نرم افزار اکلیپس

نحوه ورود تصاویر و اطلاعات و ثبت و تطبیق تصاویر

تمرین بر روی نحوه کانتورینگ

کانتورینگ و طراحی درمان

درست کردن یک پلن سه بعدی

تمرین بر روی انجام طراحی درمان سه بعدی

الگوریتم های اکلیپس

کانتورینگ اتوماتیک ( هوشمند)

کار بر روی نحوه انجام کانتورینگ اتوماتیک در نرم افزار اکلیپس

درمان های پیشرفته – IMRT

مفهوم و اصول درمان IMRT

انجام یک پلن IMRT

درمان های پیشرفته Rapid Arc

مفهوم و اصول درمان Rapid Arc

انجام یک پلن Rapid Arc

مقایسه پلن کردن به روش های 3D,IMRT,RA

توضیحات در مورد پلنینگ اتوماتیک Rapid Plan

 

در پایان نیز گواهی نامه طی دوره به حاضرین اعطا گردید.