مدل دستگاههای در حال نصب و راه اندازی : دستگاه با انرژی بالای مدل IX   :: دو دستگاه ::

MLC و  Portal vision

طراحی درمان Eclipse

نرم افزار مدیریت درمان Aria

قابلیت درمان IMRT وDynamic IMRT و IGRT

آدرس : فلکه دوم میدان صادقیه ؛ خیابان پرویز ؛ شماره 15

تلفن :88929079و88929071

سایت : http://baranclinic.com

VisitorsVisitors1448