حضور شرکت واران پرتو درمان در چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

 

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت از تاریخ 28 آبان لغایت 1 آذر در مرکز بین المللی همایش های رازی تشکیل شد و شرکت واران پرتو درمان برای معرفی محصولات آلترازیل (درمان انواع زخم ها) و بلاداستاپ (برای انعقاد فوری خونریزی ها) در این کنگره شرکت نمود.

استقبال پزشکان و شرکت کنندگان در کنگره از محصولات این شرکت مخصوصا آلترازیل بسیار خوب بود و سعی شد اطلاع رسانی کامل در خصوص محصولات به عمل آید.