حضور شرکت واران پرتو درمان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران (تبریز)

 

شرکت واران پرتو درمان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران (مداکسپو) از تاریخ 30/5/97 تا 2/6/97 واقع در شهر تبریز حضور یافت.

 

در این نمایشگاه شرکت واران پرتو درمان به ارائه سه محصول بلاداستاپ، آلترازیل و شیت های ارتوپدی توربوکست پرداخت.

 

در این راستا برخی رؤسای بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر تبریز، پزشکان، دندان پزشکان، مدیرعاملان، تکنسین های اتاق عمل و تکنسین های فوریت های پزشکی از غرفه واران پرتو درمان بازدید و درخواست همکاری و پذیرش نمایندگی در استان مربوطه را کردند.