تفاهم نامه مشترک بین شرکت واران پرتو درمان و شرکت پیشگامان صنعت تایماز

 

 

شرکت واران پرتو درمان نماینده انحصاری کمپانی واریان و شرکت پیشگامان صنعت تایماز نماینده شرکت فیلیپس جهت حضور مشترک در پروژه های تشخیصی و درمانی مراکز رادیوتراپی به تفاهم رسیده و از این به بعد به صورت مشترک در پروژه های مذکور شرکت خواهند نمود.