بازدید رئیس هیات امناء صرفه جویی ارزی از مرکز جامع پرتودرمانی افضلی پور 

 

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت 26 اردیبهشت ماه از مرکز جامع پرتودرمانی و آنکولوژی بیمارستان افضلی پور به عنوان اولین قطب پرتودرمانی استان کرمان در طرح توسعه درمان سرطان بازدید به عمل آوردند. 

در پی این بازدید پتانسیل این مرکز به عنوان مرکز پشتیبان ایجاد شبکه درمان منطقه ای با استفاده از سیستم های نوین پرتودرمانی خریداری شده توسط آن مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.امکان ایجاد شبکه درمان، دسترسی پشتیبانی برخط فنی و کلینیکی و امکان ارتقاء سیستم های منصوب در آن مرکز تا بالاترین سطح درمان از نکات برجسته بازدید به شمار می رود.

طبق اعلام دکتر قریب این مرکز می تواند به عنوان الگوی تحت توسعه پرتودرمانی تیپ 2 در پروژه وزارت بهداشت قرار گیرد.

 

تصاویر: سایت www.news.kmu.ac.ir