حضور شرکت واران پرتو درمان در دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

 

 

دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت به همت مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران از سوم تا پنجم آبان ماه ۹۶ در بیمارستان میلاد برگزار گردید.شرکت واران پرتو درمان نیز در این سمینار حاضر گردید.