حضور شرکت واران پرتو درمان در سومین سمینار تومورهای سر و گردن

 

     سومین سمینار تومورهای سر و گردن در روزهای نوزدهم و بیستم مرداد ماه 1396 از ساعت 8:00 الی 16:00 در مرکز همایش های بیمارستان میلاد (سالن غرضی) به همت مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد و گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

 

      آقایان دکتر مهدی خواجوی، نوید احمدی روزهانی و سید حسین یحیی زاده به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر علمی و دبیر اجرایی سمینار در محل حضور داشتند.

     شرکت واران پرتو درمان نیز در این سمینار حاضر گردید. از دیگر حاضران می توان به شرکت های مطلب کیش (Siemens)، شرکت فناوری آزمایشگاهی (Elekta)، سبحان آنکولوژی و سامان تابش امید نام برد.